Agape – brochure design / Work

Agape – brochure design

Neprofitna i nevladina smo udruga koja obavlja socijalno-humanitarnu djelatnost od važnosti za osobe s invaliditetom.
Osnovali smo se početkom 2003. godine u Omišu, na inicijativu nekolicine invalidnih osoba. Od tada nas je sve više, i sad nas ima 230.
Djelujemo na području Grada Omiša, te Općina Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje i Podstrana.

  • Client: Agape, udruga osoba s invaliditetom , Obala gusara bb, Omiš
  • Work: Print design
  • Year: 2018.
Secured By miniOrange