Dječji vrtić Marjan / Work

Dječji vrtić Marjan

Dječji vrtić MARJAN organizira i provodi programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršenih godinu dana do polaska u školu.

Osnovni cilj sveukupnog rada i funkcioniranja vrtića zasniva se na očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djece, kao i na poticanju cjelovitog razvoja svakog pojedinog djeteta.

Prateći suvremene znanstvene spoznaje i dostignuća o zakonitostima rasta i razvoja djece nastojimo osigurati optimalne odgojne i obrazovne uvjete kako bi institucionalno ustrojstvo predškolskog odgoja bilo što kvalitetnije usmjereno na zadovoljavanje potreba i prava djece, roditelja i zaposlenika.

Ustanova ranog predškolskog odgoja koja njeguje suvremenu koncepciju rada pridaje mnogo pažnje razvoju kvalitetnih odnosa s roditeljima djece svoje ustanove kao i čitavom lokalnom zajednicom.

Roditelje uvažavamo kao ravnopravne članove vrtića – partnere, koji ustanovu obogaćuju svojim individualnim posebnostima te svojom vlastitom kulturom i time pridonose kvaliteti ustanove u cjelini.
Upravo iz tih razloga provodimo edukacije, programe koji pridonose većoj razini roditeljskih kompetencija i stručnoj razini rada odgojitelja i stručnih suradnika.

Želimo da vrtić MARJAN bude mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u bogatom, poticajnom okruženju.

  • Client: Dječji vrtić Marjan / Split
  • Works: Design and development
  • Year: 2019/2020.
Secured By miniOrange